Hizmet Sözleşmesi

İş bu sözleşmede taraflar siparişin devamında verecekleri yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan eder ve doğruluğunu taahhüt ederler.

Hizmet Sözleşmesi

1) Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu aşağıda kısaca açıklanan, hizmetlerinin ana hatlarının belirlenmesi ve karşılıklı hakların korunması ile ilgili hükümlerdir.


Hosted Exchange: Kullanıcının talep ve tercihlerine uygun olarak BulutPosta'nın sunduğu, Antispam ve Antivirüs Hizmeti dahil kurumsal e-posta çözümüdür.

Mail Hosting: Kullanıcının talep ve tercihlerine uygun olarak BulutPosta'nın sunduğu, Antispam ve Antivirüs Hizmeti dahil bireysel e-posta çözümüdür.

Mail Gateway: Kullanıcının talep ve tercihlerine uygun olarak BulutPosta'nın sunduğu, Antispam ve Antivirüs Hizmeti dahil olan bir Mail Gateway çözümüdür.


2) Sözleşmenin Süresi

İş bu sözleşme Kullanıcının, vermiş olduğu siparişle ilgili, sorumluluğu olan bedeli BulutPosta'ya ödeme kanallarından birini kullanarak (kredi kartı veya havale) ulaştırmasıyla başlar. Sipariş sırasında Kullanıcı tarafından tercih edilen hizmet periyodu (aylık sipariş/yıllık sipariş) bitiminde sona erer.

3) Hizmetin Askıya Alınması , Sınırlandırılması veya Tamamen Durdurulması

Kullanıcı, BulutPosta tarafından kendisine tahsis edilen e-posta hizmetinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu e-posta hizmetlerinden gönderilen, veri, ses, görüntü ve her tür verinin kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa Kullanıcı kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Aşağıda açıklanan durumlarda BulutPosta, kullanıcısına verdiği hizmeti uyarı yaparak veya uyarı yapmayarak tamamen ya da kısmen, geçici bir süre ile dondurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

SPAM Mail Gönderimi : Spam mail alıcının rızası olmadan kendisine e-posta gönderilmesidir. Spam mail gönderiminin bir tane veya birkaç bin tane yollanmasının, ticari veya gayri ticari amaçlı olmasının önemi yoktur. Zira burada önemli olan alıcının gönderene kendisine e-posta gönderilmesi konusunda bir başvuruda bulunup bulunmadığıdır. Spam mail gönderimi nedeniyle, BulutPosta'ya ait herhangi bir sunucunun internet üzerinde bilinen spammer sunucu listelerine girmesi halinde BulutPosta ayrıca listeden çıkabilmek için ödemesi gerekecek "Clearance" bedellerini müşteriden isteme ve alma hakkını saklı tutar. Ayrıca SPAM Mail Gönderim Tespiti halinde Kullanıcı'nın almış olduğu hizmet , uyarı yapılmaksızın durdurulur.

4) Ücretler

BulutPosta'nın sunduğu hizmetlerin bedelleri ilgili sayfalarında USD cinsinden belirtilmiştir. Bu fiyatlara %18 yasal KDV dahil değildir. KDV Sipariş sonunda eklenmektedir.

BulutPosta tarafından verilen hizmetlerin vergileri hesaplanarak ödeme sayfalarında belirtilir. Kullanıcı kredi kartı, banka havalesi veya nakit gibi ödeme kanallarıyla ücreti BulutPosta'ya ulaştırır. BulutPosta ödemenin yapılmasına kadar hizmeti başlatmama veya durdurma hakkını saklı tutar. Hizmet bitiminden itibaren yenileme işlemi ve ödemesi 7 gün içinde yapılmayan hizmetler durdurulur, 15. gün verilen hizmet tamamen sona erdirilir.

5) Tebligat Adresi

Kullanıcıya ait yasal ikamet adresi ve iletişim adresi sipariş sırasında verilmiş olan adresdir. Bu adresin değiştirilmesi durumunda BulutPosta'ya yazılı olarak tebliğ edilmesi gerekir. Kullanıcı, kendisine ulaşsa da, ulaşmasa da bu adrese gönderilen tebligatın bir iş günü sonrasında tebliğ edilmiş olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6) Kayıtların Geçerliliği

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, BulutPosta'nın defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerin, BulutPosta tarafından muhafaza edilen BulutPosta / Kullanıcı arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Kullanıcının internet ortamında yaptığı ve BulutPosta'nın bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen BulutPosta kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7) Temerrüde Düşme

BulutPosta , Kullanıcının sözleşmeden doğan sorumluluklarından olan hizmet bedelini ödememesi durumunda fatura tarihinden itibaren aylık net %5 oranında gecikme bedeli talep edebilir.

8) Yedekleme

BulutPosta Sunucu yedekleme işlemini periyodik olarak yapmaktadır , Ancak olası bir fiziksel (donanımsal) arıza durumunda hiçbir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı periyodik olarak kontrol panelinden yedekleme işlemini kendisi yapmalıdır.

9) Uyuşmazlık Hali

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme bu maddeyle birlikte 9 maddeden oluşmaktadır ve taraflarca okunmuş ve imza altına alınmıştır.